Ogłoszenie z dnia 22-06-2022

Dostawa półprzepuszczalnego laminatu przewidzianego do montażu w istniejącej kompostowni (o budowie modułowej w postaci reaktorów) frakcji podsitowej wydzielonej w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z dwoma zestawami naprawczymi

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 23-05-2022

Dostawa półprzepuszczalnego laminatu przewidzianego do montażu w istniejącej kompostowni (o budowie modułowej w postaci reaktorów) frakcji podsitowej wydzielonej w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z dwoma zestawami naprawczymi

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 16-05-2022

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 21-04-2022

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach, gm. Stara Biała

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 14-03-2022

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma, wytworzone z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 11-03-2022

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 2-03-2022

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 10-12-2021

Zaprojektowanie i wybudowanie zadania pn.: „Hermetyzacja hali przyjęć (ob. Nr 2)” w Zakładzie Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 10-11-2021

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 28-10-2021

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 27-07-2021

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma, wytworzone z odpadów selektywnie zbieranych pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 26-07-2021

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 wytworzone ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych, pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 21-07-2021

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 21-05-2021

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 22-03-2021

Wykonanie placu magazynowania odpadów, surowców i produktów na działkach nr 42/7, 42/8, 42/9, 42/11, 43/3 w obrębie 12 – Kobierniki, gmina Stara Biała – etap II w ramach zadania pn.: „Plac magazynowania odpadów, surowców i produktów”.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 9-03-2021

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 31-12-2020

Ubezpieczenia komunikacyjne PGO w Płocku Sp. z o.o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 28-12-2020

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 18-12-2020

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 18-12-2020

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 27-11-2020

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 27-11-2020

Usługa ochrony osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakład Przetwarzania Odpadów i Zakład Składowania Odpadów w Kobiernikach k/ Płocka

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 15-10-2020

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Kobiernikach

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 1-10-2020

Zakup przyczepy hakowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 09-09-2020

Zakup ciągnika rolniczego dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 18-08-2020

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierających inne niż wymienione w 17 01 06, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 27-07-2020

Dostawa używanej ładowarki chwytakowej

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 10-06-2020

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 09-06-2020

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 20-05-2020

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 28-02-2020

Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 15-01-2020

Dostawa nowej mobilnej dwuwałowej rozdrabniarki wolnoobrotowej w formie leasingu operacyjnego.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 18-12-2019

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 17-12-2019

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 25-11-2019

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 190503 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzący z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 09-10-2019

Dostawę oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 09-10-2019

Usługę transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 07-08-2019

Usługa finansowania w formie leasingu dla nowej ładowarki kołowej

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 19-07-2019

Usługa finansowania w formie leasingu dla nowej ładowarki kołowej

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 3-06-2019

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 21-05-2019

Dostawa nowej ładowarki kołowej

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 19-03-2019

Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 8-03-2019

Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z wiatrakiem o mocy 15 - 20 kW o pionowej osi obrotu na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIADOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 2-01-2019

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 13-12-2018

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku sp. z o.o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 13-12-2018

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 9-11-2018

Zakup nowego ciągnika rolniczego dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 5-11-2018

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 17-10-2018

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 12-10-2018

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierających inne niż wymienione w 17 01 06, pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 4-10-2018

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu w Kobiernikach Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. 

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 28-09-2018

Usunięcie wad i usterek na kwaterze nr 03 składowiska odpadów w Kobiernikach (wyrwy w nasypie, nieprawidłowe spadki poprzeczne i podłużne drogi technologicznej, nieprawidłowe ułożenia płyt drogowych, brak obwałowania kwatery).

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 07-09-2018

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu w Kobiernikach Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 29-06-2018

Usunięcie wad i usterek na kwaterze nr 03 składowiska odpadów w Kobiernikach (wyrwy w nasypie, nieprawidłowe spadki poprzeczne i podłużne drogi technologicznej, nieprawidłowe ułożenia płyt drogowych, brak obwałowania kwatery).

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 26-06-2018

Zaprojektowanie i wybudowanie placów magazynowania odpadów, surowców i produktów na działkach nr 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 43/3.w obrębie 12-Kobierniki, gmina Stara Biała

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 24-05-2018

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z. o. o.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 21-02-2018

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 21-02-2018

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 21-02-2018

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

 
DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 6-02-2018

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 17-01-2018

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 12-01-2018

Usługa ochrony osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakład Przetwarzania Odpadów i Zakład Składowania Odpadów w Kobiernikach k/Płocka

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 11-01-2018

Usługa finansowania w formie leasingu dla używanej ładowarki chwytakowej

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 4-01-2018

Usługa ochrony osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakład Przetwarzania Odpadów i Zakład Składowania Odpadów w Kobiernikach k/Płocka

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 24-11-2017

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 20-11-2017

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 28-11-2017

- Załącznik w wersji edytowalnej. Data dodania: 23-11-2017

- SIWZ. Data dodania: 20-11-2017

- Wzór umowy. Data dodania: 20-11-2017

- Ogłoszenie. Data dodania: 20-11-2017

Ogłoszenie z dnia 10-08-2017

Dostawa używanej ładowarki chwytakowej

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 18-08-2017Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 8 lat temu (piątek, 08 listopada 2013, godzina 10:34)
 • Osoba publikująca: ZUOK SP. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: ZUOK SP. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 718 175
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 30 czerwca 2022, godzina 11:08
 • Historia aktualizacji

 • 30 czerwca 2022, godzina 11:08 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 13:51 Aktualizacja dokumentu
  22 czerwca 2022, godzina 12:05 Aktualizacja dokumentu
  02 czerwca 2022, godzina 13:49 Aktualizacja dokumentu
  02 czerwca 2022, godzina 08:39 Aktualizacja dokumentu
  02 czerwca 2022, godzina 08:38 Aktualizacja dokumentu
  30 maja 2022, godzina 14:10 Aktualizacja dokumentu
  26 maja 2022, godzina 12:48 Aktualizacja dokumentu
  26 maja 2022, godzina 12:46 Aktualizacja dokumentu
  25 maja 2022, godzina 14:04 Aktualizacja dokumentu
  24 maja 2022, godzina 08:03 Aktualizacja dokumentu
  23 maja 2022, godzina 16:05 Aktualizacja dokumentu
  23 maja 2022, godzina 15:26 Aktualizacja dokumentu
  23 maja 2022, godzina 13:44 Aktualizacja dokumentu
  19 maja 2022, godzina 13:54 Aktualizacja dokumentu
  16 maja 2022, godzina 13:19 Aktualizacja dokumentu
  16 maja 2022, godzina 12:41 Aktualizacja dokumentu
  06 maja 2022, godzina 13:59 Aktualizacja dokumentu
  06 maja 2022, godzina 08:58 Aktualizacja dokumentu
  02 maja 2022, godzina 10:48 Aktualizacja dokumentu
  21 kwietnia 2022, godzina 14:14 Aktualizacja dokumentu
  11 kwietnia 2022, godzina 13:58 Aktualizacja dokumentu
  08 kwietnia 2022, godzina 13:14 Aktualizacja dokumentu
  07 kwietnia 2022, godzina 13:58 Aktualizacja dokumentu
  30 marca 2022, godzina 11:50 Aktualizacja dokumentu
  17 marca 2022, godzina 12:45 Aktualizacja dokumentu
  14 marca 2022, godzina 14:59 Aktualizacja dokumentu
  11 marca 2022, godzina 14:52 Aktualizacja dokumentu
  11 marca 2022, godzina 14:38 Aktualizacja dokumentu
  11 marca 2022, godzina 14:30 Aktualizacja dokumentu
  10 marca 2022, godzina 16:20 Aktualizacja dokumentu
  08 marca 2022, godzina 10:16 Aktualizacja dokumentu
  04 marca 2022, godzina 09:38 Aktualizacja dokumentu
  04 marca 2022, godzina 09:29 Aktualizacja dokumentu
  02 marca 2022, godzina 14:34 Aktualizacja dokumentu
  29 grudnia 2021, godzina 14:16 Aktualizacja dokumentu
  28 grudnia 2021, godzina 22:06 Aktualizacja dokumentu
  17 grudnia 2021, godzina 12:10 Aktualizacja dokumentu
  13 grudnia 2021, godzina 12:16 Aktualizacja dokumentu
  13 grudnia 2021, godzina 08:03 Aktualizacja dokumentu
  10 grudnia 2021, godzina 14:55 Aktualizacja dokumentu
  18 listopada 2021, godzina 14:06 Aktualizacja dokumentu
  10 listopada 2021, godzina 14:20 Aktualizacja dokumentu
  08 listopada 2021, godzina 11:47 Aktualizacja dokumentu
  08 listopada 2021, godzina 08:16 Aktualizacja dokumentu
  28 października 2021, godzina 14:52 Aktualizacja dokumentu
  27 sierpnia 2021, godzina 13:46 Aktualizacja dokumentu
  26 sierpnia 2021, godzina 12:57 Aktualizacja dokumentu
  25 sierpnia 2021, godzina 12:42 Aktualizacja dokumentu
  25 sierpnia 2021, godzina 12:41 Aktualizacja dokumentu
  17 sierpnia 2021, godzina 11:26 Aktualizacja dokumentu
  17 sierpnia 2021, godzina 11:23 Aktualizacja dokumentu
  11 sierpnia 2021, godzina 12:00 Aktualizacja dokumentu
  10 sierpnia 2021, godzina 14:05 Aktualizacja dokumentu
  10 sierpnia 2021, godzina 14:03 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 13:36 Aktualizacja dokumentu
  03 sierpnia 2021, godzina 12:29 Aktualizacja dokumentu
  03 sierpnia 2021, godzina 12:25 Aktualizacja dokumentu
  02 sierpnia 2021, godzina 14:31 Aktualizacja dokumentu
  29 lipca 2021, godzina 12:18 Aktualizacja dokumentu
  28 lipca 2021, godzina 11:55 Aktualizacja dokumentu
  28 lipca 2021, godzina 11:43 Aktualizacja dokumentu
  27 lipca 2021, godzina 14:44 Aktualizacja dokumentu
  26 lipca 2021, godzina 13:56 Aktualizacja dokumentu
  21 lipca 2021, godzina 12:30 Aktualizacja dokumentu
  02 czerwca 2021, godzina 14:19 Aktualizacja dokumentu
  01 czerwca 2021, godzina 14:10 Aktualizacja dokumentu
  27 maja 2021, godzina 20:19 Aktualizacja dokumentu
  27 maja 2021, godzina 14:11 Aktualizacja dokumentu
  26 maja 2021, godzina 13:50 Aktualizacja dokumentu
  21 maja 2021, godzina 14:35 Aktualizacja dokumentu
  07 kwietnia 2021, godzina 14:49 Aktualizacja dokumentu
  07 kwietnia 2021, godzina 10:19 Aktualizacja dokumentu
  31 marca 2021, godzina 14:54 Aktualizacja dokumentu
  25 marca 2021, godzina 14:52 Aktualizacja dokumentu
  25 marca 2021, godzina 14:48 Aktualizacja dokumentu
  24 marca 2021, godzina 10:22 Aktualizacja dokumentu
  22 marca 2021, godzina 14:08 Aktualizacja dokumentu
  22 marca 2021, godzina 09:46 Aktualizacja dokumentu
  18 marca 2021, godzina 10:56 Aktualizacja dokumentu
  16 marca 2021, godzina 14:27 Aktualizacja dokumentu
  15 marca 2021, godzina 13:39 Aktualizacja dokumentu
  09 marca 2021, godzina 13:59 Aktualizacja dokumentu
  29 stycznia 2021, godzina 15:20 Aktualizacja dokumentu
  27 stycznia 2021, godzina 14:59 Aktualizacja dokumentu
  21 stycznia 2021, godzina 14:52 Aktualizacja dokumentu
  19 stycznia 2021, godzina 09:43 Aktualizacja dokumentu
  13 stycznia 2021, godzina 14:09 Aktualizacja dokumentu
  13 stycznia 2021, godzina 13:45 Aktualizacja dokumentu
  08 stycznia 2021, godzina 07:42 Aktualizacja dokumentu
  08 stycznia 2021, godzina 07:41 Aktualizacja dokumentu
  07 stycznia 2021, godzina 15:04 Aktualizacja dokumentu
  05 stycznia 2021, godzina 13:22 Aktualizacja dokumentu
  31 grudnia 2020, godzina 12:43 Aktualizacja dokumentu
  31 grudnia 2020, godzina 11:49 Aktualizacja dokumentu
  30 grudnia 2020, godzina 15:00 Aktualizacja dokumentu
  29 grudnia 2020, godzina 14:43 Aktualizacja dokumentu
  29 grudnia 2020, godzina 07:53 Aktualizacja dokumentu
  28 grudnia 2020, godzina 11:56 Aktualizacja dokumentu
  18 grudnia 2020, godzina 15:00 Aktualizacja dokumentu
  18 grudnia 2020, godzina 14:58 Aktualizacja dokumentu
  18 grudnia 2020, godzina 14:58 Aktualizacja dokumentu
  10 grudnia 2020, godzina 14:20 Aktualizacja dokumentu
  09 grudnia 2020, godzina 07:39 Aktualizacja dokumentu
  01 grudnia 2020, godzina 15:40 Aktualizacja dokumentu
  01 grudnia 2020, godzina 15:40 Aktualizacja dokumentu
  27 listopada 2020, godzina 15:50 Aktualizacja dokumentu
  27 listopada 2020, godzina 15:50 Aktualizacja dokumentu
  27 listopada 2020, godzina 15:40 Aktualizacja dokumentu
  27 listopada 2020, godzina 15:37 Aktualizacja dokumentu
  30 października 2020, godzina 16:26 Aktualizacja dokumentu
  30 października 2020, godzina 13:59 Aktualizacja dokumentu
  15 października 2020, godzina 15:01 Aktualizacja dokumentu
  09 października 2020, godzina 13:27 Aktualizacja dokumentu
  09 października 2020, godzina 13:27 Aktualizacja dokumentu
  01 października 2020, godzina 14:40 Aktualizacja dokumentu
  01 października 2020, godzina 14:39 Aktualizacja dokumentu
  01 października 2020, godzina 14:38 Aktualizacja dokumentu
  21 września 2020, godzina 14:46 Aktualizacja danych
  16 września 2020, godzina 14:48 Aktualizacja danych
  14 września 2020, godzina 14:48 Aktualizacja danych
  09 września 2020, godzina 20:02 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2020, godzina 14:11 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2020, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2020, godzina 15:13 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2020, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2020, godzina 14:30 Aktualizacja danych
  30 lipca 2020, godzina 11:22 Aktualizacja danych
  30 lipca 2020, godzina 11:04 Aktualizacja danych
  27 lipca 2020, godzina 21:02 Aktualizacja danych
  27 lipca 2020, godzina 20:59 Aktualizacja danych
  14 lipca 2020, godzina 21:40 Aktualizacja danych
  10 lipca 2020, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  01 lipca 2020, godzina 14:21 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2020, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2020, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2020, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2020, godzina 14:11 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2020, godzina 14:50 Aktualizacja danych
  29 maja 2020, godzina 19:09 Aktualizacja danych
  20 maja 2020, godzina 22:09 Aktualizacja danych
  20 maja 2020, godzina 11:41 Aktualizacja danych
  20 maja 2020, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  13 marca 2020, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  05 marca 2020, godzina 13:29 Aktualizacja danych
  03 marca 2020, godzina 15:22 Aktualizacja danych
  28 lutego 2020, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  28 lutego 2020, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  19 lutego 2020, godzina 14:56 Aktualizacja danych
  12 lutego 2020, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  07 lutego 2020, godzina 11:48 Aktualizacja danych
  06 lutego 2020, godzina 14:33 Aktualizacja danych
  06 lutego 2020, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  27 stycznia 2020, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  27 stycznia 2020, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  20 stycznia 2020, godzina 15:04 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2020, godzina 14:51 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2020, godzina 14:07 Aktualizacja danych
  19 grudnia 2019, godzina 14:48 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2019, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  17 grudnia 2019, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2019, godzina 14:35 Aktualizacja danych
  02 grudnia 2019, godzina 14:49 Aktualizacja danych
  27 listopada 2019, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  25 listopada 2019, godzina 16:55 Aktualizacja danych
  18 października 2019, godzina 14:33 Aktualizacja danych
  17 października 2019, godzina 14:57 Aktualizacja danych
  09 października 2019, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  09 października 2019, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2019, godzina 14:20 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2019, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2019, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  08 sierpnia 2019, godzina 09:46 Aktualizacja danych
  07 sierpnia 2019, godzina 11:51 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2019, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  29 lipca 2019, godzina 15:12 Aktualizacja danych
  25 lipca 2019, godzina 18:04 Aktualizacja danych
  19 lipca 2019, godzina 22:53 Aktualizacja danych
  04 lipca 2019, godzina 14:34 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2019, godzina 08:48 Aktualizacja danych
  04 czerwca 2019, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2019, godzina 22:30 Aktualizacja danych
  31 maja 2019, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  27 maja 2019, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  27 maja 2019, godzina 14:07 Aktualizacja danych
  21 maja 2019, godzina 12:49 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2019, godzina 10:48 Aktualizacja danych
  02 kwietnia 2019, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  27 marca 2019, godzina 14:44 Aktualizacja danych
  26 marca 2019, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  26 marca 2019, godzina 14:17 Aktualizacja danych
  25 marca 2019, godzina 08:45 Aktualizacja danych
  22 marca 2019, godzina 14:45 Aktualizacja danych
  21 marca 2019, godzina 16:31 Aktualizacja danych
  21 marca 2019, godzina 12:27 Aktualizacja danych
  21 marca 2019, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  19 marca 2019, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  08 marca 2019, godzina 22:49 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2019, godzina 14:55 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2019, godzina 14:44 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2019, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2019, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2019, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2019, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2019, godzina 08:05 Aktualizacja danych
  19 grudnia 2018, godzina 06:32 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2018, godzina 15:13 Aktualizacja danych
  22 listopada 2018, godzina 14:57 Aktualizacja danych
  19 listopada 2018, godzina 14:47 Aktualizacja danych
  16 listopada 2018, godzina 14:33 Aktualizacja danych
  14 listopada 2018, godzina 14:50 Aktualizacja danych
  09 listopada 2018, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  07 listopada 2018, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  05 listopada 2018, godzina 14:55 Aktualizacja danych
  26 października 2018, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  22 października 2018, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  19 października 2018, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  19 października 2018, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  17 października 2018, godzina 13:15 Aktualizacja danych
  17 października 2018, godzina 09:38 Aktualizacja danych
  16 października 2018, godzina 14:04 Aktualizacja danych
  16 października 2018, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  15 października 2018, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  12 października 2018, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  11 października 2018, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  10 października 2018, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  04 października 2018, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  28 września 2018, godzina 23:29 Aktualizacja danych
  28 września 2018, godzina 14:57 Aktualizacja danych
  26 września 2018, godzina 14:21 Aktualizacja danych
  21 września 2018, godzina 14:52 Aktualizacja danych
  21 września 2018, godzina 14:34 Aktualizacja danych
  14 września 2018, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  07 września 2018, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  18 lipca 2018, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 14:46 Aktualizacja danych
  11 lipca 2018, godzina 14:03 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2018, godzina 12:33 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2018, godzina 14:57 Aktualizacja danych
  04 czerwca 2018, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  30 maja 2018, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  26 kwietnia 2018, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  25 kwietnia 2018, godzina 14:56 Aktualizacja danych
  19 marca 2018, godzina 14:54 Aktualizacja danych
  15 marca 2018, godzina 14:47 Aktualizacja danych
  07 marca 2018, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  02 marca 2018, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 08:09 Aktualizacja danych
  21 lutego 2018, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  21 lutego 2018, godzina 14:51 Aktualizacja danych
  18 lutego 2018, godzina 15:46 Aktualizacja danych
  14 lutego 2018, godzina 07:46 Aktualizacja danych
  07 lutego 2018, godzina 09:05 Aktualizacja danych
  04 lutego 2018, godzina 18:44 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2018, godzina 07:03 Aktualizacja danych
  29 stycznia 2018, godzina 22:11 Aktualizacja danych
  24 stycznia 2018, godzina 09:03 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2018, godzina 13:27 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2018, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2018, godzina 15:08 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2018, godzina 12:39 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2018, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2018, godzina 22:42 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2018, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2018, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2018, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2017, godzina 23:46 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2017, godzina 23:45 Aktualizacja danych
  29 listopada 2017, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  29 listopada 2017, godzina 10:31 Aktualizacja danych
  27 listopada 2017, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  23 listopada 2017, godzina 08:14 Aktualizacja danych
  20 listopada 2017, godzina 14:43 Aktualizacja danych
  20 listopada 2017, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2017, godzina 13:18 Aktualizacja danych
  11 sierpnia 2017, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  11 sierpnia 2017, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  19 maja 2017, godzina 14:44 Aktualizacja danych
  12 maja 2017, godzina 14:50 Aktualizacja danych
  08 maja 2017, godzina 14:49 Aktualizacja danych
  25 kwietnia 2017, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  20 kwietnia 2017, godzina 12:37 Aktualizacja danych
  20 kwietnia 2017, godzina 12:37 Aktualizacja danych
  19 kwietnia 2017, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  13 kwietnia 2017, godzina 14:32 Aktualizacja danych
  13 kwietnia 2017, godzina 14:21 Aktualizacja danych
  13 kwietnia 2017, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 14:35 Aktualizacja danych
  05 kwietnia 2017, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  31 marca 2017, godzina 14:19 Aktualizacja danych
  29 marca 2017, godzina 14:19 Aktualizacja danych
  23 marca 2017, godzina 14:51 Aktualizacja danych
  23 marca 2017, godzina 14:50 Aktualizacja danych
  06 marca 2017, godzina 16:36 Aktualizacja danych
  23 lutego 2017, godzina 14:48 Aktualizacja danych
  17 lutego 2017, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 12:43 Aktualizacja danych
  13 lutego 2017, godzina 15:03 Aktualizacja danych
  07 lutego 2017, godzina 16:17 Aktualizacja danych
  01 lutego 2017, godzina 15:18 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2017, godzina 15:16 Aktualizacja danych
  24 stycznia 2017, godzina 18:57 Aktualizacja danych
  24 stycznia 2017, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2017, godzina 14:53 Aktualizacja danych
  20 stycznia 2017, godzina 14:41 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2017, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2017, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2017, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2016, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2016, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  27 grudnia 2016, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  23 grudnia 2016, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  22 grudnia 2016, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  16 grudnia 2016, godzina 14:39 Aktualizacja danych
  16 grudnia 2016, godzina 14:39 Aktualizacja danych
  15 grudnia 2016, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  08 grudnia 2016, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  30 listopada 2016, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  20 września 2016, godzina 12:57 Aktualizacja danych
  20 września 2016, godzina 12:56 Aktualizacja danych
  11 sierpnia 2016, godzina 08:05 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2016, godzina 08:54 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2016, godzina 08:54 Aktualizacja danych
  04 sierpnia 2016, godzina 17:27 Aktualizacja danych
  27 lipca 2016, godzina 21:12 Aktualizacja danych
  27 lipca 2016, godzina 21:12
  06 kwietnia 2016, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  27 marca 2016, godzina 21:33 Aktualizacja danych
  22 marca 2016, godzina 15:38 Aktualizacja danych
  22 marca 2016, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  16 marca 2016, godzina 15:02 Aktualizacja danych
  23 lutego 2016, godzina 11:07 Aktualizacja danych
  17 lutego 2016, godzina 13:18 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2016, godzina 15:32 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2016, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2016, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2015, godzina 10:51 Aktualizacja danych
  11 grudnia 2015, godzina 07:45 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2015, godzina 07:10 Aktualizacja danych
  09 grudnia 2015, godzina 11:25 Aktualizacja danych
  04 grudnia 2015, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  04 grudnia 2015, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  21 listopada 2015, godzina 21:58 Aktualizacja danych
  17 listopada 2015, godzina 22:24 Aktualizacja danych
  28 września 2015, godzina 20:43 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 13:16 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 08:13 Aktualizacja danych
  21 września 2015, godzina 07:20 Aktualizacja danych
  27 lipca 2015, godzina 14:41 Aktualizacja danych
  23 lipca 2015, godzina 15:01 Aktualizacja danych
  20 lipca 2015, godzina 14:54 Aktualizacja danych
  20 lipca 2015, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  15 lipca 2015, godzina 14:55 Aktualizacja danych
  09 lipca 2015, godzina 12:54 Aktualizacja danych
  02 lipca 2015, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2015, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  22 czerwca 2015, godzina 14:37 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2015, godzina 14:51 Aktualizacja danych
  16 kwietnia 2015, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  02 kwietnia 2015, godzina 16:10 Aktualizacja danych
  12 lutego 2015, godzina 14:50 Aktualizacja danych
  12 lutego 2015, godzina 14:49 Aktualizacja danych
  11 lutego 2015, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  09 lutego 2015, godzina 15:05 Aktualizacja danych
  06 lutego 2015, godzina 11:59 Aktualizacja danych
  06 lutego 2015, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  17 grudnia 2014, godzina 09:08 Aktualizacja danych
  08 grudnia 2014, godzina 14:55 Aktualizacja danych
  01 grudnia 2014, godzina 15:13 Aktualizacja danych
  01 grudnia 2014, godzina 14:41 Aktualizacja danych
  26 listopada 2014, godzina 14:46 Aktualizacja danych
  21 listopada 2014, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  20 listopada 2014, godzina 12:54 Aktualizacja danych
  19 listopada 2014, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  19 listopada 2014, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  14 listopada 2014, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  12 listopada 2014, godzina 13:26 Aktualizacja danych
  27 października 2014, godzina 14:03 Aktualizacja danych
  10 października 2014, godzina 22:30 Aktualizacja danych
  06 października 2014, godzina 16:54 Aktualizacja danych
  29 września 2014, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  26 września 2014, godzina 15:29 Aktualizacja danych
  18 września 2014, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2014, godzina 23:08 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2014, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  25 sierpnia 2014, godzina 14:55 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2014, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2014, godzina 07:42 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2014, godzina 07:41 Aktualizacja danych
  19 sierpnia 2014, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  19 sierpnia 2014, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2014, godzina 21:00 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2014, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  13 sierpnia 2014, godzina 15:10 Aktualizacja danych
  13 sierpnia 2014, godzina 06:56 Aktualizacja danych
  11 sierpnia 2014, godzina 14:37 Aktualizacja danych
  10 sierpnia 2014, godzina 16:49 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2014, godzina 22:19 Aktualizacja danych
  01 sierpnia 2014, godzina 20:58 Aktualizacja danych
  30 lipca 2014, godzina 22:27 Aktualizacja danych
  30 lipca 2014, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  29 lipca 2014, godzina 22:38 Aktualizacja danych
  29 lipca 2014, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  24 lipca 2014, godzina 12:46 Aktualizacja danych
  23 lipca 2014, godzina 21:58 Aktualizacja danych
  22 lipca 2014, godzina 21:49 Aktualizacja danych
  22 lipca 2014, godzina 07:41 Aktualizacja danych
  11 lipca 2014, godzina 10:47 Aktualizacja danych
  09 lipca 2014, godzina 11:30 Aktualizacja danych
  09 lipca 2014, godzina 11:30 Aktualizacja danych
  04 lipca 2014, godzina 22:38 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2014, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2014, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  08 kwietnia 2014, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  18 lutego 2014, godzina 15:37 Aktualizacja danych
  18 lutego 2014, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  18 lutego 2014, godzina 09:18 Aktualizacja danych
  17 lutego 2014, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2014, godzina 19:45 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2014, godzina 19:44 Aktualizacja danych
  23 grudnia 2013, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  19 grudnia 2013, godzina 20:54 Aktualizacja danych
  19 grudnia 2013, godzina 15:16 Aktualizacja danych
  08 listopada 2013, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  08 listopada 2013, godzina 10:35 Aktualizacja danych