Kobierniki 28-10-2013,

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zaprojektowanie i budowa magazynu na surowce wtórne."
Zawiadomienie o wynikach postępowania

Kobierniki 30-09-2013,

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Kompleksowe zagospodarowanie odpadów (odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwianie) o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością."
Zawiadomienie o wynikach postępowania

Kobierniki 25-09-2013,

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. Kobierniki 42, 09-413 Sikórz ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Zaprojektowanie i budowa magazynu na surowce wtórne." Więcej >
Zobacz także: Specyfikacja do przetargu w/w: SIWZ | Załącznik do SIWZ | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | Mapka lokalizacyjna | Pytania i odpowiedzi

Kobierniki 5-08-2013,

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. Kobierniki 42, 09-413 Sikórz ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Kompleksowe zagospodarowanie odpadów (odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwianie) o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością." Więcej >
Zobacz także: Specyfikacja do przetargu w/w: SIWZ

Kobierniki 11-09-2013,

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością."
Zawiadomienie o wynikach postępowania

Kobierniki 03-09-2013,

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawa nowego kompaktora do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością."
Zawiadomienie o wynikach postępowania

Kobierniki 8-08-2013,

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. Kobierniki 42, 09-413 Sikórz ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością." Więcej >
Zobacz także: Specyfikacja do przetargu w/w: SIWZ

Kobierniki 08-08-2013,

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawa drutu miękkiego ze stali niskowęglowej o średnicy O3,2mm do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością."
Zawiadomienie o wynikach postępowania

Kobierniki 06-08-2013,

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawa nowej ładowarki kołowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością."
Zawiadomienie o wynikach postępowania

Kobierniki 15-07-2013,

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. Kobierniki 42, 09-413 Sikórz ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Dostawa nowej ładowarki kołowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością." Więcej >
Zobacz także: Specyfikacja do przetargu w/w: SIWZ | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Pytania i odpowiedzi

Kobierniki 15-07-2013,

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. Kobierniki 42, 09-413 Sikórz ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Dostawa drutu miękkiego ze stali niskowęglowej o średnicy O3,2mm do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością." Więcej >
Zobacz także: Specyfikacja do przetargu w/w: SIWZ

Kobierniki 04-07-2013,

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. Kobierniki 42, 09-413 Sikórz ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Dostawa nowego kompaktora do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością." Więcej >
Zobacz także: Specyfikacja do przetargu w/w: SIWZ

Kobierniki 20-06-2013,

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Modernizacja istniejącej drogi technologicznej na kwaterze 01 i 02 składowiska odpadów"
Zawiadomienie o wynikach postępowania

Kobierniki 27-05-2013,

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. Kobierniki 42, 09-413 Sikórz ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Modernizacja istniejącej drogi technologicznej na kwaterze 01 i 02 składowiska odpadów" Więcej >
Zobacz także: Specyfikacja do przetargu w/w: SIWZ | Załączniki do SIWZ | | Pytania i odpowiedzi

Kobierniki 14-05-2013,

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawa opon o rozmiarze 17,5 R 25 do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"
Zawiadomienie o wynikach postępowania

Kobierniki 07-05-2013,

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawa nowego samochodu osobowego do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"
Zawiadomienie o wynikach postępowania

Kobierniki 11-04-2013,

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. Kobierniki 42, 09-413 Sikórz ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Dostawa opon o rozmiarze 17,5 R 25 do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością." Więcej >
Zobacz także: Specyfikacja do przetargu w/w: SIWZ | Pytania i odpowiedzi | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Zmiany do SIWZ | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr. 2 | Pytania i odpowiedzi nr. 2 | Zmiany do SIWZ nr. 2 | Pytania i odpowiedzi nr. 3 | Zmiany do SIWZ nr. 3 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr. 3

Kobierniki 08-04-2013,

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. Kobierniki 42, 09-413 Sikórz ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Dostawa nowego samochodu osobowego do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Więcej >
Zobacz także: Specyfikacja do przetargu w/w: SIWZ | Pytania i odpowiedzi | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Zmiany do SIWZ

Kobierniki 28-02-2013,

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Utylizacji Opadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością."
Zawiadomienie o wynikach postępowania

Kobierniki 7-02-2013,

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. Kobierniki 42, 09-413 Sikórz ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Utylizacji Opadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Więcej >
Zobacz także: Specyfikacja do przetargu w/w: SIWZ | Załącznik nr. 1 | Załącznik nr. 6 | Załącznik nr. 7 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr.2 | Pytania i odpowiedzi | Zmiany do SIWZ | Załącznik nr. 2

Kobierniki 30-01-2013,

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wycinkę drzew i krzewów z terenu przeznaczonego pod przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Budowa nowej kwatery składowiska odpadów."
Zawiadomienie o wynikach postępowania

Kobierniki 22-01-2013,

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. Kobierniki 42, 09-413 Sikórz ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Utylizacji Opadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Więcej >
Zobacz także: Specyfikacja do przetargu w/w: SIWZ | Zmiany do SIWZ | Załącznik nr. 1 | Załącznik nr. 6 | Załącznik nr. 7 | Pytania i odpowiedzi | Pytania i odpowiedzi cz.2 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr.2
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Kobierniki 22-01-2013,

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawa opon do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością."
Zawiadomienie o wynikach postępowania

Kobierniki 16-01-2013,

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. Kobierniki 42, 09-413 Sikórz ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Wycinkę drzew i krzewów z terenu przeznaczonego pod przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Budowa nowej kwatery składowiska odpadów." Więcej >
Zobacz także: Specyfikacja do przetargu w/w: SIWZ | Załącznik nr. 8 | Załącznik nr. 9


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 17 października 2012, godzina 13:02)
 • Osoba publikująca: ZUOK SP. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: ZUOK SP. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 696 524
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 08 listopada 2013, godzina 10:33
 • Historia aktualizacji

 • 08 listopada 2013, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  08 listopada 2013, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  30 września 2013, godzina 14:37 Aktualizacja danych
  25 września 2013, godzina 13:25 Aktualizacja danych
  14 maja 2013, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2012, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  15 listopada 2012, godzina 13:57 Aktualizacja danych