1. Struktura udziałów stan na dzień 31.12.2022 r.

 

Kapitał podstawowy

41 288 000,00 zł

Liczba udziałów

41288

Wartość udziału

1000,00 zł

Struktura udziałów - Gmina Płock

100,0%

Kapitał zapasowy

5 126 478,48 zł


2. Podstawowe dane wg Bilansu na dzień 31.12.2022 r. - Aktywa

Aktywa stan na 31.12.2022 r.

A. Aktywa trwałe

49 866 159,73 zł

I. Wartości niematerialne i prawne

212 420,56 zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe

48 620 139,17 zł

III. Należności długoterminowe

0,00 zł

IV. Inwestycje długoterminowe

0,00 zł

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1 033 600,00 zł

 

B. Aktywa obrotowe

19 373 787,51 zł

I. Zapasy

227 406,75 zł

II. Należności krótkoterminowe

4 506 929,58 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe

14 121 798,26 zł

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

517 652,92 zł

 

Aktywa razem

69 239 947,24 zł

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 10:59)
 • Osoba publikująca: ZUOK SP. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: ZUOK SP. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 696 759
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 26 września 2023, godzina 13:51
 • Historia aktualizacji

 • 26 września 2023, godzina 13:51 Aktualizacja dokumentu
  26 września 2023, godzina 13:49 Aktualizacja dokumentu
  26 września 2023, godzina 13:46 Aktualizacja dokumentu
  30 lipca 2021, godzina 08:08 Aktualizacja dokumentu
  18 sierpnia 2020, godzina 05:54 Aktualizacja danych
  28 kwietnia 2017, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2016, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2015, godzina 12:06 Aktualizacja danych
  09 lipca 2012, godzina 08:38 Aktualizacja danych
  15 maja 2012, godzina 20:18 Aktualizacja danych
  15 maja 2012, godzina 20:17 Aktualizacja danych
  13 maja 2010, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  17 kwietnia 2009, godzina 08:02 Aktualizacja danych
  04 lutego 2009, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2008, godzina 14:52 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2008, godzina 14:48 Aktualizacja danych
  15 maja 2007, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2007, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2007, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2007, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  26 kwietnia 2006, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  16 sierpnia 2005, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  16 marca 2005, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  16 marca 2005, godzina 13:10 Aktualizacja danych
  16 marca 2005, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  07 października 2004, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  07 października 2004, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  07 października 2004, godzina 13:09 Aktualizacja danych
  06 stycznia 2004, godzina 14:45 Aktualizacja danych