1. Struktura udziałów stan na dzień 31.12.2020 r.

 

Kapitał podstawowy

41 288 000,00 zł

Liczba udziałów

41288

Wartość udziału

1000,00 zł

Struktura udziałów - Gmina Płock

100,0%

Kapitał zapasowy

211 501,75 zł


2. Podstawowe dane wg Bilansu na dzień 31.12.2020 r. - Aktywa

Aktywa stan na 31.12.2020 r.

A. Aktywa trwałe

54 364 268,59 zł

I. Wartości niematerialne i prawne

234 088,12 zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe

53 208 007,47 zł

III. Należności długoterminowe

0,00 zł

IV. Inwestycje długoterminowe

0,00 zł

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

922 173,00 zł

 

B. Aktywa obrotowe

12 451 344,09 zł

I. Zapasy

127 303,96 zł

II. Należności krótkoterminowe

5 809 714,23 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe

5 992 205,65 zł

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

522 120,25 zł

 

Aktywa razem

66 815 612,68 zł

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 10:59)
 • Osoba publikująca: ZUOK SP. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: ZUOK SP. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 696 360
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 30 lipca 2021, godzina 08:08
 • Historia aktualizacji

 • 30 lipca 2021, godzina 08:08 Aktualizacja dokumentu
  18 sierpnia 2020, godzina 05:54 Aktualizacja danych
  28 kwietnia 2017, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2016, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2015, godzina 12:06 Aktualizacja danych
  09 lipca 2012, godzina 08:38 Aktualizacja danych
  15 maja 2012, godzina 20:18 Aktualizacja danych
  15 maja 2012, godzina 20:17 Aktualizacja danych
  13 maja 2010, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  17 kwietnia 2009, godzina 08:02 Aktualizacja danych
  04 lutego 2009, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2008, godzina 14:52 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2008, godzina 14:48 Aktualizacja danych
  15 maja 2007, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2007, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2007, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2007, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  26 kwietnia 2006, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  16 sierpnia 2005, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  16 marca 2005, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  16 marca 2005, godzina 13:10 Aktualizacja danych
  16 marca 2005, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  07 października 2004, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  07 października 2004, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  07 października 2004, godzina 13:09 Aktualizacja danych
  06 stycznia 2004, godzina 14:45 Aktualizacja danych