Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych, a w szczególności na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego,
 • ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236);
 • decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 99/16/PZ.Z wraz z załącznikami z 21 lipca 2016 r. udzielająca pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej, zlokalizowanej w miejscowości Kobierniki gm. Stara Biała.
 • decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 132/16/PZ.Z z dnia 27 września 2016r. udzielająca pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę i o całkowitej pojemności ponad 25 000 Mg, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zlokalizowanej w miejscowości Kobierniki, gm. Stara Biała, powiat płocki oraz decyzja zmieniająca powyższą decyzję nr 9/20/PZ. Z z dnia 24.01.2020 r.
 • regulaminu Organizacyjnego
 • regulaminu Pracy

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (środa, 24 lutego 2021, godzina 09:57)
 • Osoba publikująca: ZUOK SP. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: ZUOK SP. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 454
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 24 lutego 2021, godzina 11:17
 • Historia aktualizacji

 • 24 lutego 2021, godzina 11:17 Aktualizacja dokumentu
  24 lutego 2021, godzina 09:57 Aktualizacja dokumentu