Wszelkie pisma można składać osobiście w Sekretariacie Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Pisma można również przesyłać za pośrednictwem poczty na adres siedziby Spółki 09-400 Płock ul. Przemysłowa 7, drogą elektroniczną na email: sekretariat@pgoplock.pl.

Na piśmie wpływającym do Spółki pracownik sekretariatu zamieszcza adnotację zawierającą pełną nazwę Spółki, datę wpływu pisma oraz numer księgi korespondencyjnej. Na żądanie osoby wnoszącej pismo do Spółki, pracownik sekretariatu poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii. Następnie korespondencja przekazywana jest do Zarządu Spółki celem dekretacji i w dalszej kolejności dostarczana jest do poszczególnych komórek organizacyjnych. Po zaakceptowaniu sposobu załatwienia sprawy przez przełożonego, przygotowywana jest pisemna odpowiedź na pismo. Następnie dokument przekazywany jest do sekretariatu Spółki, gdzie po nadaniu numeru księgi korespondencyjnej, wysyłane jest pod wskazany adres korespondencyjny lub e-mailowy.

Sprawy kierowane do Spółki są załatwiane w kolejności ich wpływu (z uwzględnieniem ich złożoności i czasu niezbędnego na ich rozpatrzenie i załatwienie) w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje na temat aktualnego statusu realizowanych spraw są udzielane ich wnioskodawcom przez Kierowników komórek merytorycznych rozpatrujących poszczególne sprawy.

Nr telefonów:

 • Sekretaria: 24 367-53-51
 • Biuro Obsługi Klienta Zakładów w Kobiernikach:  24 366-23-65
 • Zamówienia publiczne: tel: 603 437 760, e-mail: przetargi@pgoplock.pl

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 2 lata temu (środa, 24 lutego 2021, godzina 10:04)
 • Osoba publikująca: ZUOK SP. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: ZUOK SP. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 360
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 26 lutego 2021, godzina 08:00
 • Historia aktualizacji

 • 26 lutego 2021, godzina 08:00 Aktualizacja dokumentu
  24 lutego 2021, godzina 11:14 Aktualizacja dokumentu
  24 lutego 2021, godzina 11:10 Aktualizacja dokumentu