Redaktor i Administrator Biuletynu Informacji Publicznej:

Paweł Kaczorowski

pawel@pgoplock.pl

tel. 0-24 367-53-55, fax 0-24 365-04-50

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.

Kobierniki 42, 09-413 Sikórz