Ogłoszenie z dnia 22-07-2022

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, wytworzonych w wyniku przetwarzania odpadów selektywnie zbieranych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 15-07-2022

Dostawa półprzepuszczalnego laminatu przewidzianego do montażu w istniejącej kompostowni (o budowie modułowej w postaci reaktorów) frakcji podsitowej wydzielonej w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z dwoma zestawami naprawczymi

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 15-06-2022

Dostawa półprzepuszczalnego laminatu przewidzianego do montażu w istniejącej kompostowni (o budowie modułowej w postaci reaktorów) frakcji podsitowej wydzielonej w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z dwoma zestawami naprawczymi

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 03-06-2022

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach, gm. Stara Biała

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 27-05-2022

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 05-05-2022

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 22-04-2022

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma, wytworzone z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 13-04-2022

„Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o”

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 26-01-2022

Zaprojektowanie i wybudowanie zadania pn.: „Hermetyzacja hali przyjęć (ob. Nr 2)” w Zakładzie Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 30-12-2021

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 22-12-2021

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 13-09-2021

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 8-09-2021

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma, wytworzone z odpadów selektywnie zbieranych pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 7-09-2021

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 wytworzone ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych, pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 11-08-2021

Wykonanie placu magazynowania odpadów, surowców i produktów na działkach nr 42/7, 42/8, 42/9, 42/11, 43/3 w obrębie 12 – Kobierniki, gmina Stara Biała – etap II w ramach zadania pn.: „Plac magazynowania odpadów, surowców i produktów”.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 2-06-2021

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 27-05-2021

Wykonanie placu magazynowania odpadów, surowców i produktów na działkach nr 42/7, 42/8, 42/9, 42/11, 43/3 w obrębie 12 – Kobierniki, gmina Stara Biała – etap II w ramach zadania pn.: „Plac magazynowania odpadów, surowców i produktów”.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 29-03-2021

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 18-02-2021

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 10-02-2021

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 3-02-2021

Ubezpieczenia komunikacyjne PGO w Płocku Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 21-01-2021

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o. o

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 31-12-2020

Usługa ochrony osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakład Przetwarzania Odpadów i Zakład Składowania Odpadów w Kobiernikach k/ Płocka

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 31-12-2020

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 6-11-2020

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 29-09-2020

Zakup przyczepy hakowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 29-09-2020

Zakup ciągnika rolniczego dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 2-09-2020

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierających inne niż wymienione w 17 01 06, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 14-08-2020

Dostawa używanej ładowarki chwytakowej

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 20-07-2020

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 15-07-2020

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 09-06-2020

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 31-03-2020

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 26-03-2020

Dostawa nowej mobilnej dwuwałowej rozdrabniarki wolnoobrotowej w formie leasingu operacyjnego.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 19-03-2020

Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 29-01-2020

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 31-12-2019

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 13-12-2019

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 190503 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzący z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 30-10-2019

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 28-08-2019

Usługa finansowania w formie leasingu dla nowej ładowarki kołowej.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 30-07-2019

Usługa finansowania w formie leasingu dla nowej ładowarki kołowej.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 30-07-2019

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 11-06-2019

Dostawa nowej ładowarki kołowej

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 10-05-2019

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z wiatrakiem o mocy 15 - 20 kW o pionowej osi obrotu na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 29-03-2019

Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 28-01-2019

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 2-01-2019

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z  Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 29-11-2018

Zakup nowego ciągnika rolniczego dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 27-11-2018

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 14-11-2018

Usunięcie wad i usterek na kwaterze nr 03 składowiska odpadów w Kobiernikach (wyrwy w nasypie, nieprawidłowe spadki poprzeczne i podłużne drogi technologicznej, nieprawidłowe ułożenia płyt drogowych, brak obwałowania kwatery).

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 8-11-2018

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 2-11-2018

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu w Kobiernikach Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 31-10-2018

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierających inne niż wymienione w 17 01 06, pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 2-10-2018

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu w Kobiernikach Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 14-09-2018

Usunięcie wad i usterek na kwaterze nr 03 składowiska odpadów w Kobiernikach (wyrwy w nasypie, nieprawidłowe spadki poprzeczne i podłużne drogi technologicznej, nieprawidłowe ułożenia płyt drogowych, brak obwałowania kwatery).

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 21-08-2018

Zaprojektowanie i wybudowanie placów magazynowania odpadów, surowców i produktów na działkach nr 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 43/3.w obrębie 12-Kobierniki, gmina Stara Biała

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 12-06-2018

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 8-05-2018

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 20-03-2018

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 6-03-2018

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 21-02-2018

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku

DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 5-02-2018

Usługa finansowania w formie leasingu dla używanej ładowarki chwytakowej

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 31-01-2018

Usługa ochrony osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakład Przetwarzania Odpadów i Zakład Składowania Odpadów w Kobiernikach k/Płocka

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 12-01-2018

Usługa ochrony osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakład Przetwarzania Odpadów i Zakład Składowania Odpadów w Kobiernikach k/Płocka

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 7-12-2017

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ogłoszenie z dnia 12-01-2018

Usługa ochrony osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakład Przetwarzania Odpadów i Zakład Składowania Odpadów w Kobiernikach k/Płocka

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 7-12-2017

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ogłoszenie z dnia 18-09-2017

Dostawa używanej ładowarki chwytakowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data dodania: 18.09.2017

Ogłoszenie z dnia 02-06-2017

Usunięcie wad i usterek z zakresu BHP w zmodernizowanej Sortowni Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialności – Zakład w Kobiernikach k/Płocka

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 02.06.2017

Ogłoszenie z dnia 8-05-2017

Usługę transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakład w Kobiernikach k/Płocka do Zakładu Wodno-ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 8.05.2017

Ogłoszenie z dnia 10-04-2017

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, unieszkodliwianie) odpadu o kodzie 19 05 99 – inne niewymienione odpady (tzw. stabilizat), wytworzony w instalacji MBP, PGO w Płocku Sp. z o.o.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 10.04.2017

Ogłoszenie z dnia 20-03-2017

Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej dla zadania: „Rozbudowa Sortowni Instalacji MBP w Zakładzie w Kobiernikach” .

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 20.03.2017

Ogłoszenie z dnia 20-03-2017

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 20.03.2017

Ogłoszenie z dnia 13-03-2017

Dostawa samochodu ciężarowego nowego z zabudową do transportu kontenerów w formie leasingu operacyjnego.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 13.03.2017

Ogłoszenie z dnia 20-01-2017

Ochrona osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – w Zakładzie Produkcyjnym w Kobiernikach k/ Płocka

Informacja o udzieleniu zamówienia - data dodania: 16.03.2017

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 20.01.2017

Ogłoszenie z dnia 5-01-2017

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 5.01.2017

Ogłoszenie z dnia 29-12-2016

Dostawa samochodu ciężarowego nowego z zabudową do transportu kontenerów w formie leasingu operacyjnego.

Unieważnienie postępowania - data dodania: 29.12.2016

Ogłoszenie z dnia 14-12-2016

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierających inne niż wymienione w 17 01 06, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 14.12.2016

Ogłoszenie z dnia 27-04-2016

Budowa placu dojrzewania i magazynowania stabilizatu oraz kompostu wraz z niezbedną infrastrukturą – etap I i II w ramach zadania Modernizacja i rozbudowa zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 27.04.2016

Ogłoszenie z dnia 20-04-2016

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 20.04.2016

Ogłoszenie z dnia 29-02-2016

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 29.02.2016

Ogłoszenie z dnia 29-01-2016

Dostawę i montaż elektronicznej wagi samochodowej najazdowej o nosności 40T i długości 12,0m.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 29.01.2016

Ogłoszenie z dnia 04-01-2016

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzącym z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąN

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 04.01.2016

Ogłoszenie z dnia 22-12-2015

Usługa transportu ścieków z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

Sprostowanie - data dodania: 23.12.2015

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 22.12.2015

Ogłoszenie z dnia 16-12-2015

Dostawa oleju napędowego do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 16.12.2015

Ogłoszenie z dnia 12-10-2015

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 12.10.2015

Ogłoszenie z dnia 6-10-2015

Dostawa nowej ładowarki teleskopowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 06.10.2015

Ogłoszenie z dnia 11-08-2015

Budowa magazynu na odpady grupy 19 i surowce wtórne - II etap.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - data dodania: 11.08.2015

Ogłoszenie z dnia 16-07-2015

Dostawa i montaż wagi najazdowej o nośności 60 ton.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - sprostowanie - data dodania: 21.07.2015

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 20-05-2015

Remont prasy Presona typ LP80VH1 na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 20-02-2015

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka sp. z o.o.

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 30-12-2014

Dostawa nowej ładowarki kołowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 18-12-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wybór Wykonawcy usługi transportu ścieków z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Zakładu Wodno-Ściekowego na terenie PKN Orlen"

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 18-12-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wybór Wykonawcy na dostawę oleju napędowego do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoœcią."

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 15-12-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie usługi w zakresie ochrony osób i mienia w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością."

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 15-12-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów o kodzie 19 12 12 - Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzącego z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością."

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 18-11-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Modernizacja Kompostowni tj. instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach."

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 13-11-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Rekultywacja kwater nr 01 i 02 składowiska odpadów komunalnych w Kobiernikach k/Płocka."

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 5-11-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADAŃ PN. MODERNIZACJA SORTOWNI TJ. INSTALACJI MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH, MODERNIZACJA KOMPOSTOWNI TJ. INSTALACJI BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW, BUDOWA NOWEJ KWATERY SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE, REKULTYWACJA KWATER NR 01 I 02 SKŁADOWISKA ODPADÓW W ZAKŁADZIE UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KOBIERNIKACH"

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 15-10-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego Zakładu Utylizacji Opadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka sp. z o.o."

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie z dnia 18-09-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Modernizacja Sortowni tj. instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach"

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 17-09-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa nowej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach"

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 11-08-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wybór Wykonawcy na dostawę drutu miękkiego ze stali niskowęglowej O 3,2mm do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 11-08-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport,przetwarzanie) odpadów o kodzie 190503-kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikaxch k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 25-04-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wybór Wykonawcy usługi transportu ścieków z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/ Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Zakładu Wodno-Ściekowego na terenie PKN Orlen"

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 25-02-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Utylizacji Opadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Zawiadomienie o wynikach postępowania

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DLA ZADAŃ PAKIETU II NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNLANYCH W KOBIERNIKACH K/PŁOCKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ogłoszenie z dnia 07-02-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wybór Wykonawcy na dostawę oleju napędowego do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie z dnia 30-01-2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części istniejącego obiektu nr 13 na stację obsługi lub remontu własnego sprzętu i pojazdów kołowych"

Zawiadomienie o wynikach postępowania


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 8 lat temu (piątek, 08 listopada 2013, godzina 10:34)
 • Osoba publikująca: ZUOK SP. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: ZUOK SP. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 697 109
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 22 lipca 2022, godzina 12:25
 • Historia aktualizacji

 • 22 lipca 2022, godzina 12:25 Aktualizacja dokumentu
  15 lipca 2022, godzina 11:43 Aktualizacja dokumentu
  15 lipca 2022, godzina 11:34 Aktualizacja dokumentu
  15 lipca 2022, godzina 11:27 Aktualizacja dokumentu
  15 czerwca 2022, godzina 12:48 Aktualizacja dokumentu
  03 czerwca 2022, godzina 14:56 Aktualizacja dokumentu
  27 maja 2022, godzina 13:52 Aktualizacja dokumentu
  06 maja 2022, godzina 13:59 Aktualizacja dokumentu
  06 maja 2022, godzina 13:58 Aktualizacja dokumentu
  06 maja 2022, godzina 13:13 Aktualizacja dokumentu
  05 maja 2022, godzina 12:18 Aktualizacja dokumentu
  22 kwietnia 2022, godzina 13:14 Aktualizacja dokumentu
  14 kwietnia 2022, godzina 05:57 Aktualizacja dokumentu
  13 kwietnia 2022, godzina 15:16 Aktualizacja dokumentu
  26 stycznia 2022, godzina 15:13 Aktualizacja dokumentu
  30 grudnia 2021, godzina 14:07 Aktualizacja dokumentu
  22 grudnia 2021, godzina 12:47 Aktualizacja dokumentu
  13 września 2021, godzina 15:44 Aktualizacja dokumentu
  08 września 2021, godzina 14:59 Aktualizacja dokumentu
  07 września 2021, godzina 14:50 Aktualizacja dokumentu
  11 sierpnia 2021, godzina 14:15 Aktualizacja dokumentu
  02 czerwca 2021, godzina 12:55 Aktualizacja dokumentu
  27 maja 2021, godzina 14:57 Aktualizacja dokumentu
  29 marca 2021, godzina 15:00 Aktualizacja dokumentu
  29 marca 2021, godzina 14:57 Aktualizacja dokumentu
  18 lutego 2021, godzina 14:52 Aktualizacja dokumentu
  11 lutego 2021, godzina 14:44 Aktualizacja dokumentu
  11 lutego 2021, godzina 12:16 Aktualizacja dokumentu
  10 lutego 2021, godzina 14:23 Aktualizacja dokumentu
  10 lutego 2021, godzina 14:20 Aktualizacja dokumentu
  03 lutego 2021, godzina 14:21 Aktualizacja dokumentu
  29 stycznia 2021, godzina 15:19 Aktualizacja dokumentu
  21 stycznia 2021, godzina 14:55 Aktualizacja dokumentu
  21 stycznia 2021, godzina 14:55 Aktualizacja dokumentu
  31 grudnia 2020, godzina 11:42 Aktualizacja dokumentu
  31 grudnia 2020, godzina 11:38 Aktualizacja dokumentu
  06 listopada 2020, godzina 15:22 Aktualizacja dokumentu
  28 października 2020, godzina 15:32 Aktualizacja dokumentu
  28 października 2020, godzina 15:32 Aktualizacja dokumentu
  29 września 2020, godzina 14:51 Aktualizacja dokumentu
  02 września 2020, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2020, godzina 14:46 Aktualizacja danych
  20 lipca 2020, godzina 12:57 Aktualizacja danych
  15 lipca 2020, godzina 15:01 Aktualizacja danych
  15 lipca 2020, godzina 14:59 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2020, godzina 14:49 Aktualizacja danych
  31 marca 2020, godzina 11:43 Aktualizacja danych
  26 marca 2020, godzina 21:43 Aktualizacja danych
  19 marca 2020, godzina 15:09 Aktualizacja danych
  29 stycznia 2020, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  31 grudnia 2019, godzina 11:14 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2019, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  30 października 2019, godzina 16:38 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2019, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  07 sierpnia 2019, godzina 11:47 Aktualizacja danych
  30 lipca 2019, godzina 15:16 Aktualizacja danych
  11 czerwca 2019, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  10 maja 2019, godzina 14:39 Aktualizacja danych
  29 marca 2019, godzina 14:32 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2019, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2019, godzina 14:03 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2019, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  29 listopada 2018, godzina 14:14 Aktualizacja danych
  27 listopada 2018, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  14 listopada 2018, godzina 14:47 Aktualizacja danych
  08 listopada 2018, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  02 listopada 2018, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  31 października 2018, godzina 09:20 Aktualizacja danych
  02 października 2018, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  14 września 2018, godzina 08:25 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2018, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2018, godzina 12:10 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2018, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  12 czerwca 2018, godzina 14:51 Aktualizacja danych
  14 maja 2018, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  08 maja 2018, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  08 maja 2018, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  20 marca 2018, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  16 marca 2018, godzina 04:43 Aktualizacja danych
  06 marca 2018, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  21 lutego 2018, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  21 lutego 2018, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  05 lutego 2018, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2018, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2018, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2018, godzina 22:43 Aktualizacja danych
  07 grudnia 2017, godzina 14:11 Aktualizacja danych
  29 listopada 2017, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 14:11 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2017, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  08 maja 2017, godzina 14:47 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  20 marca 2017, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  20 marca 2017, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  16 marca 2017, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  13 marca 2017, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  20 stycznia 2017, godzina 14:40 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2017, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2016, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2016, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2016, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2016, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  20 kwietnia 2016, godzina 11:12 Aktualizacja danych
  29 lutego 2016, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  02 lutego 2016, godzina 08:29 Aktualizacja danych
  29 stycznia 2016, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  29 stycznia 2016, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2016, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2016, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  23 grudnia 2015, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  22 grudnia 2015, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  16 grudnia 2015, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  12 października 2015, godzina 14:49 Aktualizacja danych
  12 października 2015, godzina 14:49 Aktualizacja danych
  06 października 2015, godzina 14:46 Aktualizacja danych
  11 sierpnia 2015, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  21 lipca 2015, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  21 lipca 2015, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  16 lipca 2015, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  20 maja 2015, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  20 maja 2015, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  20 lutego 2015, godzina 08:37 Aktualizacja danych
  30 grudnia 2014, godzina 11:22 Aktualizacja danych
  30 grudnia 2014, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2014, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  15 grudnia 2014, godzina 11:25 Aktualizacja danych
  18 listopada 2014, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  13 listopada 2014, godzina 08:51 Aktualizacja danych
  05 listopada 2014, godzina 14:30 Aktualizacja danych
  03 listopada 2014, godzina 14:34 Aktualizacja danych
  15 października 2014, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  18 września 2014, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  17 września 2014, godzina 10:15 Aktualizacja danych
  11 sierpnia 2014, godzina 14:42 Aktualizacja danych
  25 kwietnia 2014, godzina 11:28 Aktualizacja danych
  25 lutego 2014, godzina 11:50 Aktualizacja danych
  25 lutego 2014, godzina 11:47 Aktualizacja danych
  07 lutego 2014, godzina 12:57 Aktualizacja danych
  07 lutego 2014, godzina 12:56 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2014, godzina 19:55 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2014, godzina 19:55 Aktualizacja danych
  08 listopada 2013, godzina 10:35 Aktualizacja danych