Ogłoszenie z dnia 5-08-2022

Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż sprzętu oraz wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na terenie Zakładu w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 26-05-2022

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z rozładunkiem bloczków do budowy ścian oporowych

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 16-03-2022

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu modernizacji przepompowni P1 zlokalizowanej na terenie Zakładu w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 16-03-2022

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich na obiekcie nr 1 zlokalizowanym na terenie Zakładu w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 22-12-2021

Zaproszenie do składania ofert na wykonania projektu nasadzeń

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 10-11-2021

Zaproszenie do składania ofert na: pobór próbek, wykonanie serii analiz, pomiarów, w ramach monitoringu składowiska i instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów PGO w Płocku Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 13-09-2021

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z rozładunkiem bloczków do budowy ścian oporowych

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 11-08-2021

Wykonanie remontu rnien, rur spustowych i obróbek blacharskich na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 9-06-2021

Remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 7-06-2021

Świadczenia usług geodezyjnych

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 21-05-2021

"Remont/modernizacja stacji paliw" na Terenie Zakładu Przetwarzania odpadu w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 5-05-2021

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. zaprasza osoby fizyczne i podmioty gospodarcze do składania ofert cenowych na dostawę drzew wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych oraz ich pielęgnację przez okres 3 lat.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 21-09-2020

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu drogi wjazdowej (najazdu i zjazdu z wag samochodowych 60T) na teren Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 09-09-2020

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu drogi wjazdowej (najazdu i zjazdu z wag samochodowych 60T) na teren Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 24-07-2020

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu instalacji wody ciepłej i zimnej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w pomieszczeniach socjalnych (łazienki, szatnie, jadalnie) wraz z pracami towarzyszącymi w budynku administracyjno-socjalnym (obiekt nr 2A) na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 21-07-2020

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu drogi wjazdowej na teren Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 18-06-2020

Zapraszenie do składania ofert na wykonanie remontu pomieszczeń socjalnych w budynku administracyjno-socjalnym na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 18-12-2019

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z rozładunkiem bloczków do budowy ścian oporowych

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 18-12-2019

Zaproszenie do składania ofert na nabycie używanego majątku Spółki

DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 7-11-2019

Zaproszenie do składania ofert na Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i za rok 2020.

Umowa na badanie będzie zawarta na okres 2 letni.

Ofertę prosimy przesłać w zamkniętej kopercie z adnotacją „oferta na badanie sprawozdania finansowego” w terminie do 22.11.2019r. do godz. 13:00 na adres biura Zarządu Spółki: ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock.

Kryterium wyboru audytora: cena 80 %, doświadczenie w badaniu firm komunalnych 20 %.

Ogłoszenie z dnia 5-11-2019

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 19-08-2019

Zaproszenie do składania ofert na remont pomieszczeń

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 7-08-2019

Zaproszenie do składania ofert na nabycie używanego majątku Spółki

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 7-06-2019

Zaproszenie do składania ofert na dostawę pojemników smaowyładowczych

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 6-06-2019

„Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantowej w rejonie obiektu nr 9” zlokalizowanym na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 15-05-2019

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy na realizację zamówienia pn.: „Roboty remontowe instalacji zbiornika przeciwpożarowego (obiekt nr 18) na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach”

DOKUMENTY DO POBRANIADOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 14-05-2019

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z rozładunkiem bloczków do budowy boksów

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 12-02-2019

Demontaż przenośnika taśmowego oraz dostawa i montaż nowego przenośnika taśmowego na terenie Zakładu w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 12-02-2019

Dostawa kontenerów do transportu odpadów

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 05-02-2019

Nadzór Inwestorski związany z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW wraz z wiatrakiem o mocy 15-20 KW o pionowej osi obrotu na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach”

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 21-01-2019

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie analizy gospodarki wodnej Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach i opracowanie wniosków o wydanie pozwolenia/eń wodnoprawnego/ych po weryfikacji stanu gospodarki wodnej.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 21-12-2018

Zaproszenie do składania ofert na dostawę przyczepy hakowej

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 6-12-2018

Mury oporowe z bloczków betonowych – kwatera 03

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 4-10-2018

Remont konstrukcji wiaty po biostabilizatorze na terenie Zakładu w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 20-09-2018

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu obejmującym wybór Wykonawcy zadania pn. „Wewnętrzna instalacja hydrantowa oraz przyłącze wodociągowe” w budynku Magazynu odpadów i surowców wtórnych zlokalizowanym na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 6-08-2018

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu obejmującym wybór Wykonawcy zadania pn. “Modernizacja węzła ciepłowniczego w Budynku Administracyjnym”

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 29-06-2018

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu obejmującym wybór Wykonawcy zadania pn. “Dostawa kontenerów do transportu odpadów"

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 4-06-2018

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu obejmującym wybór Wykonawcy zadania pn. “Dostawa bloczków betonowych”

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 8-05-2018

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu obejmującym wybór Wykonawcy zadania pn. “Dostawa bloczków betonowych”

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 8-05-2018

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu obejmującym wybór Wykonawcy zadania pn. “Zmiana sieci monitoringu wód podziemnych”

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 28-03-2017

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu nowej kwatery składowiska PGO Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 28-03-2017

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie koncepcji projektowej budowlano-kosztorysowej pn.: Koncepcja budowy oczyszczalni ścieków przemysłowych i bytowych.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 23-03-2017

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej pn.: Projekt Placów magazynowania odpadów surowców i produktów

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 12-05-2017

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. "Zmiana sieci monitoringu wód podziemnych”.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Zaproszenie. Data dodania: 12-05-2017

- Załączniki. Data dodania: 12-05-2017

Ogłoszenie z dnia 26-04-2017

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na wykonanie zabudowy (osłony) przenośnika taśmowego o L = pl. 32mb”.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Zaproszenie. Data dodania: 26-04-2017

Ogłoszenie z dnia 21-04-2017

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na wykonanie monitoringu wizyjnego.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Zaproszenie. Data dodania: 21-04-2017

Ogłoszenie z dnia 15-03-2017

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na dostawę kontenerów i pojemników”.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Zaproszenie. Data dodania: 15-03-2017

- Załącznik nr. 1 - wersja edytowalna. Data dodania: 15-03-2017

- Załącznik nr. 4 - wersja edytowalna. Data dodania: 15-03-2017

Ogłoszenie z dnia 10-03-2017

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej dla zadania: „Rozbudowa Sortowni Instalacji MBP w Zakładzie w Kobiernikach” .

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Zaproszenie. Data dodania: 10-03-2017

- Formularz ofertowy. Data dodania: 10-03-2017

- Wzór umowy. Data dodania: 10-03-2017

- Załączniki. Data dodania: 10-03-2017

Ogłoszenie z dnia 14-10-2016

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowy systemu odprowadzania odcieków.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Zaproszenie. Data dodania: 14-10-2016

Ogłoszenie z dnia 24-05-2016

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na wykonanie utwardzenia terenu w rejonie hali "19" na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach.

Szczegóły dotyczące postępowania, zakresu prac oraz warunków umowy w załącznikach.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Zaproszenie. Data dodania: 24-05-2016

- Projekt. Data dodania: 24-05-2016

- Wzór umowy. Data dodania: 24-05-2016

Ogłoszenie z dnia 24-05-2016

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na dostawę samojezdnego podnośnika koszowego do prac na wysokościach.

Szczegóły dotyczące postępowania, zakresu prac oraz warunków umowy w załącznikach.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Zaproszenie. Data dodania: 24-05-2016

- Wzór umowy. Data dodania: 24-05-2016


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 8 lat temu (czwartek, 24 kwietnia 2014, godzina 14:31)
 • Osoba publikująca: ZUOK SP. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: ZUOK SP. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 700 294
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 05 sierpnia 2022, godzina 14:41
 • Historia aktualizacji

 • 05 sierpnia 2022, godzina 14:41 Aktualizacja dokumentu
  05 sierpnia 2022, godzina 14:31 Aktualizacja dokumentu
  26 maja 2022, godzina 14:21 Aktualizacja dokumentu
  08 kwietnia 2022, godzina 08:11 Aktualizacja dokumentu
  07 kwietnia 2022, godzina 16:36 Aktualizacja dokumentu
  18 marca 2022, godzina 11:12 Aktualizacja dokumentu
  16 marca 2022, godzina 15:12 Aktualizacja dokumentu
  22 grudnia 2021, godzina 12:57 Aktualizacja dokumentu
  10 listopada 2021, godzina 15:24 Aktualizacja dokumentu
  13 września 2021, godzina 15:49 Aktualizacja dokumentu
  11 sierpnia 2021, godzina 14:34 Aktualizacja dokumentu
  09 czerwca 2021, godzina 14:52 Aktualizacja dokumentu
  09 czerwca 2021, godzina 14:51 Aktualizacja dokumentu
  07 czerwca 2021, godzina 09:21 Aktualizacja dokumentu
  02 czerwca 2021, godzina 14:20 Aktualizacja dokumentu
  21 maja 2021, godzina 12:56 Aktualizacja dokumentu
  21 maja 2021, godzina 12:56 Aktualizacja dokumentu
  07 maja 2021, godzina 10:37 Aktualizacja dokumentu
  21 września 2020, godzina 14:48 Aktualizacja danych
  09 września 2020, godzina 20:08 Aktualizacja danych
  24 lipca 2020, godzina 22:18 Aktualizacja danych
  21 lipca 2020, godzina 19:45 Aktualizacja danych
  18 czerwca 2020, godzina 14:57 Aktualizacja danych
  22 kwietnia 2020, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2019, godzina 14:33 Aktualizacja danych
  12 listopada 2019, godzina 13:43 Aktualizacja danych
  07 listopada 2019, godzina 16:29 Aktualizacja danych
  05 listopada 2019, godzina 15:55 Aktualizacja danych
  05 listopada 2019, godzina 15:55 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2019, godzina 06:54 Aktualizacja danych
  19 sierpnia 2019, godzina 14:37 Aktualizacja danych
  07 sierpnia 2019, godzina 14:45 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2019, godzina 14:21 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2019, godzina 14:20 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2019, godzina 23:24 Aktualizacja danych
  16 maja 2019, godzina 08:53 Aktualizacja danych
  14 maja 2019, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  26 lutego 2019, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  19 lutego 2019, godzina 15:05 Aktualizacja danych
  14 lutego 2019, godzina 14:14 Aktualizacja danych
  14 lutego 2019, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  12 lutego 2019, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  12 lutego 2019, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  08 lutego 2019, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  05 lutego 2019, godzina 14:35 Aktualizacja danych
  24 stycznia 2019, godzina 10:45 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2019, godzina 07:37 Aktualizacja danych
  21 grudnia 2018, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  07 grudnia 2018, godzina 07:38 Aktualizacja danych
  05 października 2018, godzina 06:58 Aktualizacja danych
  20 września 2018, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2018, godzina 19:52 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2018, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  04 czerwca 2018, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  11 maja 2018, godzina 07:58 Aktualizacja danych
  08 maja 2018, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  09 kwietnia 2018, godzina 07:29 Aktualizacja danych
  05 kwietnia 2018, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  30 marca 2018, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  28 marca 2018, godzina 16:05 Aktualizacja danych
  23 marca 2018, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  27 listopada 2017, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  25 listopada 2017, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  12 maja 2017, godzina 16:39 Aktualizacja danych
  28 kwietnia 2017, godzina 14:50 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2017, godzina 14:52 Aktualizacja danych
  15 marca 2017, godzina 14:51 Aktualizacja danych
  10 marca 2017, godzina 16:36 Aktualizacja danych
  10 marca 2017, godzina 14:53 Aktualizacja danych
  10 marca 2017, godzina 14:45 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2017, godzina 12:43 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2017, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  14 października 2016, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  24 maja 2016, godzina 20:53 Aktualizacja danych
  25 listopada 2015, godzina 15:29 Aktualizacja danych
  25 listopada 2015, godzina 15:29 Aktualizacja danych
  10 listopada 2015, godzina 15:42 Aktualizacja danych
  06 listopada 2015, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  22 października 2015, godzina 11:05 Aktualizacja danych
  27 września 2015, godzina 17:05 Aktualizacja danych
  27 września 2015, godzina 17:02 Aktualizacja danych
  27 września 2015, godzina 17:02 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 08:14 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2015, godzina 23:39 Aktualizacja danych
  15 lipca 2015, godzina 10:34 Aktualizacja danych
  14 lipca 2015, godzina 15:22 Aktualizacja danych
  06 listopada 2014, godzina 13:20 Aktualizacja danych